Közlemények kategória bejegyzései

Fontos közlemények.

Védőoltás

Kedves Szülők!

A 6. osztályos tanulók 2020. október 22-én, MMR (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő elleni) kötelező, emlékeztető védőoltásban részesülnek. Az oltással kapcsolatban hőemelkedés, karfájdalom jelentkezhet.
A védőoltást beadja Dr. Pálinkás Pál iskolaorvos.

Tisztelettel: Tölgyiné Tóth Ilona védőnő

Biztonságban az iskoláig!

Tanévkezdéskor a gyermekek nagyszámú megjelenése a közlekedésben komoly kockázatot jelent, ha nem elég körültekintő és elmulasztja a kellő óvatosságot. Fontos, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek tartsák be az alapvető közlekedési szabályokat gyalogosan, utasként, kerékpárral, más járművekkel egyaránt. Tovább a folytatáshoz

ÚJ INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KISTELEKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1. VÉDŐINTÉZKEDÉSEK

– Az intézményben rendszeres fertőtlenítő takarítást végzünk az alábbiak szerint:

– Az eddigi takarítási protokoll alapján, a napközbeni takarítás folyamatos az előírásoknak megfelelően.

– A terembeosztást úgy próbáljuk biztosítani, hogy a tanulók a lehető legtöbb órán ugyanabban a tanteremben tartózkodjanak.

– A tantermekben az osztályok, csoportok esetleges váltása között a szünetekben felületfertőtlenítést végzünk.

– Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres szellőztetésre.

– A dolgozók és tanulók által használt bejáratoknál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező. Lehetőség szerint a tantermekben és az ebédlőben is elhelyezünk kézfertőtlenítőt.

– A pedagógusok átismételik a tanulókkal a helyes kézmosás szabályait, fokozottan ellenőrzik a kézmosás gyakoriságát, helyességét, kiemelt figyelmet fordítva az alapvető higiénés szabályok betartására.

– A tanulók a személyi higiéné szabályairól részletes tájékoztatást kapnak (pl. köhögési etikett, maszkviselés, távolságtartás).

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

– Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó látogathatja.

– Amennyiben egy gyerekeknél fertőzés tüneteit észleljük, elkülönítés után azonnal értesítjük a szülőt, akinek gondoskodnia kell gyermeke orvosi ellátásáról. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Értesíteni kell az iskolaorvost is.

– Amennyiben pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az üzemorvost is.

– A szülők kötelesek az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy családtagjánál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzést állapítanak meg.

– Az a tanuló, pedagógus vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– Az intézményt kizárólag a tanulók és a dolgozók látogathatják. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.

– Az úszásoktatás jelenleg az szünetel intézményben.

– Szülői értekezlet megtartása a járványügyi előírások betartásával történik, a szabályos maszkviselés kötelező.

– Az iskola működtetésével kapcsolatos személyes jelenlétet nem nélkülözhető ügyintézéskor szabályosan viselt szájmaszk használata kötelező; kérjük, a portán várjanak, amíg az irodában fogadni tudjuk Önöket.

– A hivatali ügyintézés ideje: hétfő-péntek 7.30 – 9.00

                                             hétfő – csütörtök : 14.30-15.30            

– Az ajánlott ügyintézési mód: telefon, e-mail, E-ügyintézési felület.

– Az iskola adottságainak figyelembe vételével törekszünk a csoportosulás megelőzésére. A maszkviselés az épület folyosóin, közösségi terein való tartózkodás idején mindenki számára kötelező! Az udvaron és a tantermekben a maszkviselés nem kötelező.

– Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

– Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

3. A TANÓRÁK, ÓRÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK, (NAPKÖZI, ÉTKEZÉS) RENDJE

– Lehetőség szerint minden tanuló 7.30 és 7.45 között érkezzen az iskola udvarára.

Az alsósok a szünetekben használt „alsós-udvaron”, a felsősök a szokott helyen gyülekezzenek a távolság megtartásával.

– Amennyiben az időjárás nem engedi az udvari gyülekezést, a tanulók az aulába érkeznek, ahonnan folyamatosan engedjük fel őket a termekbe, elkerülve a csoportosulást. A szülők ebben az esetben is csak a kapuig kísérhetik gyermeküket, az épületbe NEM jöhetnek be.

– Arra kérjük a szülőket, hogy a diákok a reggeli és délutáni (16-16.45-ig) ügyeletben csak a legszükségesebb időt töltsék.

– Az alsós tanulók csengetésekor az „alsós” udvarra, a felsős tanulók kicsengetéskor a „felsős” udvarra mennek szünetre. Így az alsó és felső tagozat eltérő helyen sorakozik.

– Eső, rossz idő esetén a szünetekben a tanulók a tantermekben maradnak pedagógusi felügyelettel (az ablakokat ebben az esetben is ki kell nyitni).

– Étkezések rendje: A tízórai rendje nem változik (az első szünet). Az alsósok a termeikben, a felsősök szintén a termeikben fogyasztják el a tízórait. A menzán étkezők az ebédlőben csak pedagógus felügyeletével, a szabályok betartásával lehet tartózkodhatnak.

– Az ebédelés elnyújtott időintervallumban, turnusokban történik. A váltások között a technikai dolgozók felületfertőtlenítést végeznek. Az asztalokon nem lehet előre elkészített evőeszköz, pohár, vizeskancsó.

– Az udvari napközis foglalkozások alkalmával a csoportok a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak pedagógusaikkal.

– A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk.

Az intézkedési tervet a továbbiakban mindig az aktuális helyzethez igazítjuk, és az esetleges változásokról a szülőket tájékoztatjuk.

Védőoltás

Kedves Szülők!
A 6.a, 6.b és 6.c osztályos tanulók 2020. szeptember 17-én, DiTap (torokgyík, szamárköhögés, tetanusz) elleni kötelező Boostrix védőoltásban részesülnek.
Az oltással kapcsolatban hőemelkedés, karfájdalom jelentkezhet.

A védőoltást beadja Dr. Pálinkás Pál iskolaorvos.
Maszk használata a védőoltásnál kötelező!

Tisztelettel: Tölgyiné Tóth Ilona védőnő

Védőoltás

Kedves Szülők!

A 7.a és 7.c osztályos tanulók 2020. szeptember 11-én, Hepatitis B (fertőző májgyulladás) elleni kötelező, emlékeztető védőoltásban részesülnek.

Az oltással kapcsolatban hőemelkedés, karfájdalom jelentkezhet.
A védőoltást beadja Dr. Pálinkás Pál iskolaorvos.
Maszk használata a védőoltásnál kötelező!

Kistelek, 2020. szeptember 9.

Tisztelettel:
Tölgyiné Tóth Ilona
védőnő

Szülői értekezletek

Kedves Szülők!

Az szülői értekezleteket az alábbi időpontokban tartjuk:
 
2020. szeptember 4. (péntek) 16:30 – 1. évfolyam
 
2020. szeptember 7. (hétfő) 16:30 – 2. évfolyam

2020. szeptember 8. (kedd) 16:30 – 3. évfolyam
                                                  17:00 – 4. évfolyam
 
2020. szeptember 9. (szerda) 16:30 – 5. évfolyam
 
2020. szeptember 11. (péntek) 16:30 – 6. évfolyam
                                                       17:00 – 7. évfolyam
 
2020. szeptember 14. (hétfő) 16:30 – 8. évfolyam
 
2020. szeptember 16. (szerda) 17:00 – SZMK értekezlet

Az összevont tájékoztatók után osztályszinten folytatódnak a megbeszélések.
Az összevont szülői értekezleteket az iskola aulájában tartjuk,
ahol a szájmaszk viselése kötelező!
Kérjük, hogy egy tanuló esetében csak egy szülő vegyen részt az értekezleten!
 
Köszönjük együttműködésüket!

Meghívó

Kedves első osztályos tanulók!

Bizonyára már ti is nagyon várjátok az iskolát, mint mi tanító nénik.
Nagy szeretettel várunk benneteket augusztus 27-én, csütörtökön 16 és 17 óra között, egy kis ismerkedős játékos délutánra.

Tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók

Kedves Szülők és Gyerekek!

Nagyon várjuk már, hogy újra találkozhassunk!
Bízunk benne, hogy szeptembertől hagyományos módon kezdődhet el és folytatódhat is az új tanév.
Szeretettel várunk benneteket!

Néhány információ a közelgő új tanévvel kapcsolatosan.

A javítóvizsgák időpontja 2020. augusztus 26. (szerda) 9 óra, a pontos beosztásról minden érintettet írásban tájékoztattunk.

A tanévnyitó ünnepélyre 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 17 órakor kerül sor. Megjelenés ünneplő öltözetben!

Első tanítási nap szeptember 1. (kedd), ezen a napon csak 12:00 óráig lesz tanítás, ebéd után haza lehet menni, de felügyeletet biztosítunk.
Szeptember 2-től már van napközi!

Iskolánk minden tanulója részére a tankönyvcsomag ingyenesnem kell semmilyen igazolást hozniuk! Az állam által előírtaknak megfelelően a tankönyvek egy része tartós tankönyv, melyek az iskola könyvtárának tulajdonát képezik.

A tankönyvcsomagok kiosztása a földszinti 19-es számú tanteremben történik az alábbi időpontokban:

                 augusztus 26.         szerda           15.00 és 19.00 óra között,

                 augusztus 27.         csütörtök     15.00 és 19.00 óra között,

                 augusztus 28.         péntek           15.00 és 19.00 óra között.

 

A könyvtári, tartós tankönyvek átadása/átvétele is ekkor fog megtörténni!

Kistelek, 2020. 08. 12.

                         

Pappné Guba Éva
intézményvezető