Közlemények kategória bejegyzései

Fontos közlemények.

Tanulói felügyelet biztosítása

Tisztelt Szülők!

A köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről szóló 24/2021. (VI.02) EMMI határozat alapján iskolánk 2021. június 16. napjától 2021. június 29. napjáig „a tanulók felzárkóztatása és a családok helyzetének segítése céljából” tanulói felügyeletet biztosítunk azon (leginkább alsó tagozatos) tanulók számára, akik számára ezt a törvényes képviselő előzetesen kéri. Tovább a folytatáshoz

Védőoltás

Kedves Szülők!

A 7. évfolyamos tanulók 2021. május 19-én, Humán Papiloma vírus (HPV) elleni ajánlott, emlékeztető védőoltásban részesülnek (akik kérték ősszel).

Az oltással kapcsolatban hőemelkedés, karfájdalom jelentkezhet.
A védőoltást beadja Dr. Pálinkás Pál iskolaorvos.
Maszk használata a védőoltásnál kötelező!

Kistelek, 2021. május 17.

Tisztelettel:
Tölgyiné Tóth Ilona
védőnő

Védőoltás

Kedves Szülők!

A 7. évfolyamos tanulók 2021. május 19-én, Hepatitis B (fertőző májgyulladás) elleni kötelező, emlékeztető védőoltásban részesülnek.

Az oltással kapcsolatban hőemelkedés, karfájdalom jelentkezhet.
A védőoltást beadja Dr. Pálinkás Pál iskolaorvos.
Maszk használata a védőoltásnál kötelező!

Kistelek, 2021. május 17.

Tisztelettel:
Tölgyiné Tóth Ilona
védőnő

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően:

2021. április 15-16.


A Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban mindkét napon

8:00 órától 19:00 óráig

tart a beiratkozás.

A beiratkozás módjáról a későbbiekben foguk részletes tájékoztatást adni az iskola weblapján.


 Az EMMI határozat elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf

Tájékoztatás hit- és erkölcstan oktatásról

Tisztelt szülők!

Iskolánkban hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatót az érintett egyházak képviselői személyesen nem tartanak.

Az általuk küldött tájékoztató anyagokat itt megtekinthetik és letölthetik.

Magyar Katolikus Egyház (római)

Magyarországi Református Egyház

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

nincs szó…

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Molnár Péter kollégánk, iskolánk nagyra becsült munkatársa a mai napon örökre itt hagyott bennünket. Hiánya pótolhatatlan. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

2021. 03. 17.

Iskolaorvosi vizsgálat

Kedves Szülők!

Az iskola-egészségügyi szolgálat feladata az egészségről szóló hatályos jogszabályban (26/1997. (IX.3.) NM rendelet)  elrendelt szűrővizsgálatok elvégzése, a kiszűrt elváltozások nyomon követése. A tanulók védőnői vizsgálata 2 évenként: a testmagasság, a testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, hallás és a színlátás a 6. évfolyamban), mozgásszervek vizsgálata (láb, gerinc), vérnyomás ellenőrzése. A talált elváltozásról írásban tájékoztatást küldünk, szükség esetén javaslattal ellátjuk. A tanév során esedékes szűrővizsgálatok az iskolával egyeztetett rend szerint történnek.
A 6. osztályosok iskolaorvosi vizsgálatának időpontja: 2021.02.24.
A vizsgálatokat végző gyermekorvos és védőnő: Dr. Pálinkás Pál és Tölgyiné Tóth Ilona
A vizsgálat helye: Gyermekorvosi Rendelő.

Tölgyiné Tóth Ilona
iskola védőnő