Közlemények kategória bejegyzései

Fontos közlemények.

Nyári ügyintézés

Kedves Szülők!

A nyári szünetben hivatalos ügyek intézésére két hetente szerdán 9 és 13 óra között van lehetőség, az alábbi napokon:

június 26.
július 10.
július 24.
augusztus 7.
augusztus 21.

Pappné Guba Éva
Intézményvezető

SZMK ÉRTEKEZLET

A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium vezetősége
2019. június 25-én (kedden) 17 órakor
SZMK értekezletet tart a felmerülő problémák megbeszélése céljából.
 
Tisztelettel várjuk az osztályok képviselőit és az érdeklődő szülőket!
 
Köszönettel:

a Vezetőség.

Iskolaorvosi vizsgálat

Kedves Szülők!

Az iskola-egészségügyi szolgálat feladata az egészségről szóló hatályos jogszabályban (26/1997. (IX.3.) NM rendelet)  elrendelt szűrővizsgálatok elvégzése, a kiszűrt elváltozások nyomon követése. A tanulók védőnői vizsgálata 2 évenként: a testmagasság, a testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, hallás és a színlátás a 6 évfolyamban), mozgásszervek vizsgálata (láb, gerinc), vérnyomás ellenőrzése. A talált elváltozásról írásban tájékoztatást küldünk, szükség esetén javaslattal ellátjuk. A tanév során esedékes szűrővizsgálatok az iskolával egyeztetett rend szerint történnek.
A 8. osztályosok iskolaorvosi vizsgálatának időpontja: 2019.04.02.
A vizsgálatokat végző gyermekorvos és védőnő: Dr. Pálinkás Pál és Tölgyiné Tóth Ilona
A vizsgálat helye: Gyermekorvosi Rendelő.

Tölgyiné Tóth Ilona
iskola védőnő

Tájékoztatás hit- és erkölcstan oktatásról

Tájékoztatom Önöket, hogy Intézményünkben a 2019/2020-as tanévben hit– és erkölcstan oktatást a Magyar Katolikus Egyház végez majd, amelynek a feladatellátási hely szerinti címe: Szent István Római Katolikus Plébánia, 6760 Kistelek, Bercsényi u. 5., illetékes képviselője: Harmat József hitoktató.

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke hit– és erkölcstan oktatásban vegyen részt a következő tanévben, április hónapban kell majd nyilatkoznia erről egy formanyomtatványon.

Pappné Guba Éva
Intézményvezető

E-ügyintézés az iskolában

2019.03.01-től lehetőség nyílt a szülőknek, gondviselőknek, hogy több, eddig csak személyesen elintézhető iskolai ügyet, elektronikusan is elintézhetnek.
Ügyintézés címe:
https://eugyintezes.e-kreta.hu

Jelenleg a következő ügyek elintézésére van lehetőség:
– Tanulói mulasztás igazolására szolgáló igazolások benyújtása,
– Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
– Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
– Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
– Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
– Kiiratkoztatás a köznevelésből,
– Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
– Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
– Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
– Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
– Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
– Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Tájékoztató nap a hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az EMMI rendelet 182/A.§ (1) bekezdése értelmében a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban tájékoztatást tartunk 2019. március 11-én, 17 órakor az iskola ebédlőjében.

A leendő, 2019-ben 1. évfolyamra jelentkező tanulók szüleire feltétlenül számítunk.

A leendő 1. osztályos tanulóknak a beiratkozáskor kell majd nyilatkozniuk, hogy etikát, vagy pedig hit- és erkölcstant szeretnének tanulni.

A jelenlegi 1-7 évfolyamos tanulók pedig április hónapban kapják meg erről a nyilatkozatot.

Pappné Guba Éva
intézményvezető

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás a szülői értekezletekről

Kedves Szülők!
A félévi összevont szülői értekezleteket az alábbi időpontokban tartjuk:

február 6.
17:00 – 8. évfolyam

február 7.
16:30 – 3. évfolyam

17:00 – 4. évfolyam

február 11.
16:30 – 5. évfolyam

17:00 – 6. évfolyam

február 12.
16:30 – 1. évfolyam

17:00 – 2. évfolyam

február 13.
14:00 – eltérő tantervű osztály

16:30 – 7. évfolyam

Az összevont szülői értekezletek végeztével kerül sor az osztály szülői értekezletek megtartására. A megjelenésre feltétlenül számítunk.

Iskolai szociális segítő kezdi meg munkáját a Kisteleki Általános Iskolában

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása értelmében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet lát el intézményünkben
Varga Dóra a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához, iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az óvodai, iskolai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: gyermekek támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten
 • kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
  Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai, iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Telefonszám: 06-20/449-3887 Varga Dóra
Fogadóóra: minden csütörtökön 8-9 óra között