Beiratkozás, tájékoztatás hit- és erkölcstan oktatásról

TÁJÉKOZTATÁS A 2023/2024 – es  TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja a tankerületi központok fenntartásába tartozó általános iskolák vonatkozásában, egységesen:

2023. április 20-21. mindkét napon

8:00 órától 19:00 óráig

tart.

A beiratkozás napján a leendő elsősök szüleinek személyesen meg kell jelennie az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása, illetve a nyilatkozatok kitöltése szükséges az iskolai jogviszony létesítéséhez.

Az alábbi dokumentumokat kérjük:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Ha van, egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • Szándéknyilatkozat etika vagy hittan oktatásáról

Az életvitelszerű ott lakásra, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására , valamint az etika vagy hittan oktatására vonatkozó nyilatkozatokat az intézmény biztosítja, illetve előzetesen eljuttatta az óvodákba.

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Közlemény a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról: https://drive.google.com/file/d/1P_9AUSvfFN7C77XW9SNoWIPaL8wI5pVP/view?usp=share_link

 

                                                                                                          Pappné Guba Éva

                                                                                                          intézményvezető

 

Tisztelt szülők!

Iskolánkban hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatót az érintett egyházak képviselői személyesen nem tartanak.

Az általuk küldött tájékoztató anyagokat itt megtekinthetik és letölthetik.

Magyar Katolikus Egyház (római)

Magyarországi Református Egyház

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS