2010-12 Comenius

Az iskolai partnerség alapgondolata olyan két intézményben született meg, ahol főcélként a demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása és ezzel együtt a demokratikus iskolai légkör megteremtése is megfogalmazódott.

Egymástól tanulni, idegen nyelveken kommunikálni, az IKT eszközöket használni, egy másik ország oktatási rendszerét és kultúráját megismerni és elfogadni, másokkal közös úton haladva nemzeti és európai identitásunk kapcsolatát megérteni.

Az iskolák közötti partneri kapcsolat kialakította, illetve megerősítette a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.

A külföldi családoknál és az iskolákban szerzett benyomások kulturális hasonlóságokra és eltérésekre is rámutatott.

A projekt segített olyan pozitív attitűdök kialakításához, mint a településhez, tágabb lakó környezetünkhöz, országunkhoz és Európához való tartozás tudata, a diákparlamentek munkájának alapos megismerése nyomán a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek, demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása.

A kialakult baráti kapcsolatok a sztereotípiákon túlmutató pozitív személyes vélemények, a másik fél országának még jobb megismerésére ösztönözte a résztvevőket.

Mindkét iskola “Comenius team”-je aprólékos munkával és lelkesen készítette elő a fogadásokat és az utazásokat. A vendéglátó iskoláknak mindig sikerült további munkatársakat is bevonni a munkába, akik órákat tartottak, kirándulásokon, szakmai megbeszéléseken vettek részt, melyek során különböző idegen nyelven angolul, németül, magyarul sőt még a közös múltból fakadóan oroszul is kommunikáltak. A hospitálások alkalmával lehetőség nyílott módszertani ötletek, segédanyagok gyűjtésére is.

A két iskola folyamatos kapcsolatban áll egymással. Üdvözöljük egymást különböző ünnepek alkalmából és sűrű levelezést folytatunk a találkozók előtt.

 

linkek:

I am in EST / Megtalálsz az EST-en

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-DE3-COM07-10739

 

Megtalálsz a Facebook-on

http://www.facebook.com/pages/Comenius-Mechterst%C3%A4dt-Kistelek/46635008673044