admin bejegyzései

Tájékoztatás tavaszi szünetről

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése alapján, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
A tavaszi szünet ideje alatt a nevelés-oktatás digitális munkarendben sem történik.

Kedves Szülők, kedves Tanulóink!

A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium vezetősége és nevelőtestülete nevében szeretnék köszönetet mondani azért az együttműködésért, amelyet digitális munkarendben való oktatás során tanúsítanak.

Mindenkinek jó egészséget, kitartást és az előttünk álló időszakhoz további hatékony együttműködést kívánok! 

Kellemes, szép ünnepet mindenkinek, szerettei körében!

Üdvözlettel:
Pappné Guba Éva
intézményvezető

Tovább a folytatáshoz

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően:

2021. április 15-16.


A Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban mindkét napon

8:00 órától 19:00 óráig

tart a beiratkozás.

A beiratkozás módjáról a későbbiekben foguk részletes tájékoztatást adni az iskola weblapján.


 Az EMMI határozat elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf

Tájékoztatás hit- és erkölcstan oktatásról

Tisztelt szülők!

Iskolánkban hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatót az érintett egyházak képviselői személyesen nem tartanak.

Az általuk küldött tájékoztató anyagokat itt megtekinthetik és letölthetik.

Magyar Katolikus Egyház (római)

Magyarországi Református Egyház

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

nincs szó…

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Molnár Péter kollégánk, iskolánk nagyra becsült munkatársa a mai napon örökre itt hagyott bennünket. Hiánya pótolhatatlan. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

2021. 03. 17.