TÁJÉKOZTATÁS A 2024/2025 – ös  TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja a tankerületi központok fenntartásába tartozó általános iskolák vonatkozásában, egységesen:

2024. április 18-19. mindkét napon

8:00 órától 19:00 óráig

tart.

A beiratkozás napján a leendő elsősök szüleinek személyesen meg kell jelennie az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása, illetve a nyilatkozatok kitöltése szükséges az iskolai jogviszony létesítéséhez.

Az alábbi dokumentumokat kérjük:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Ha van, egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • Szándéknyilatkozat etika vagy hittan oktatásáról

Az életvitelszerű ott lakásra, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására , valamint az etika vagy hittan oktatására vonatkozó nyilatkozatokat az intézmény biztosítja, illetve előzetesen eljuttatta az óvodákba.

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Közlemény a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról: https://kk.gov.hu/download/5/c6/33000/K%C3%B6zlem%C3%A9ny_beiratkoz%C3%A1s2024.pdf

                                                                                                          Pappné Guba Éva

                                                                                                                 igazgató

Tisztelt szülők!

Iskolánkban hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatót az érintett egyházak képviselői személyesen nem tartanak.

Az általuk küldött tájékoztató anyagokat itt megtekinthetik és letölthetik.

Magyar Katolikus Egyház (római)

Magyarországi Református Egyház

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS