Általános iskolai beiratkozás

TÁJÉKOZTATÁS A 2022/2023 – as  TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja a tankerületi központok fenntartásába tartozó általános iskolák vonatkozásában, egységesen:

2022. április 21-22.

 mindkét napon

8:00 órától 19:00 óráig

tart.

A beiratkozás napján a leendő elsősök szüleinek személyesen meg kell jelennie az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása, illetve a nyilatkozatok kitöltése szükséges az iskolai jogviszony létesítéséhez.

Az alábbi dokumentumokat kérjük:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Ha van, egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • Szándéknyilatkozat etika vagy hittan oktatásáról

Az életvitelszerű ott lakásra, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására , valamint az etika vagy hittan oktatására vonatkozó nyilatkozatokat az intézmény biztosítja, illetve előzetesen eljuttatta az óvodákba.

A Szegedi Tankerületi Központ tájékoztatója az elektronikus beiratkozásról: https://drive.google.com/file/d/1Vvt0MOFWC-c6gFYc85sOb_xaIXM59Zdp/view?usp=sharing

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

                                                                                                          Pappné Guba Éva                                 intézményvezető