Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott 20/2021 (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően:

2022. április 21-22.


A Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban mindkét napon

8:00 órától 19:00 óráig

tart a beiratkozás.

A beiratkozás módjáról a későbbiekben foguk részletes tájékoztatást adni az iskola weblapján. A Szegedi Tankerületi Központ által kiadott tájékoztató:

http://kk.gov.hu/download/f/98/e2000/K%C3%B6zlem%C3%A9ny_beiratkoz%C3%A1s.pdf