Robotcsámborgás program a Kisteleki Általános Iskolában

Az országos ,,Robotcsámborgás” program keretében idén először a Kisteleki Általános
Iskola és Kollégium is lehetőséget kapott, hogy az országban vándorló
padlórobotokat kipróbálja egy rövid ideig. Iskolánkban sajnos (még) nincsenek ilyen
eszközök, így most találkoztak először a tanulók a padlórobotokkal, de a gyerekek
mindegyik évfolyamon nagyon gyorsan megtanulták ezek használatát.
Az algoritmizálás, robotika, kódolás témakörnek kiemelt szerepe van az általános
gondolkodási műveletek, különösen az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében.
Ezért már kisiskolás kortól fejlesztjük ezt a területet ekkor még tevékenykedtetéssel,
felső tagozaton blokkprogramozással. A padlórobotok által a tanulók megismerik a
digitális világ eszközeinek használatát, működését.
Digitális kultúra órákon használtam az eszközöket 3., 4. és 6. évfolyamon. A tanulók
csoportban dolgoztak főként, és öröm volt látni, ahogy együttműködtek, segítették
egymást már a legkisebbek is.
Már a padlórobotok megérkezése előtt is használtunk ilyen robotpályákat az
alsósokkal, kézzel irányítva, utasítások alapján vezérelve a „robotjainkat”, és most
ugyanezeket a pályákat kipróbáltuk a valódi padlórobotokkal is.

Iskolánkban csoportbontással tanuljuk a digitális kultúrát, és a 10-14 fős csoportokkal 2 robotpályát készítve jól lehetett dolgozni.

 

Csoportösszevonás (helyettesítés) miatt két alkalommal egy teljes osztály jött „csámborogni”, ekkor a saját készítésű robotokat is használtuk, így 4 helyszínen forogtak gyerekek.

Általános robotpályák irányok gyakorlásához, utasítások, szabályok alapján:

  • Adott képek megkeresése,
  • képek párosítása,
  • robotegér irányítása cicák és sajtok között.

A tantárgyi koncentrációra törekedve állítottam össze a robotpályákat és a feladatokat.

Matematika:
• Kerek százasokkal (3.oszt.) vagy ezresekkel (4.oszt.) többtagú összeadások készítése úgy, hogy 1000 vagy 10000 legyen.
• 3-4 tagú tagú összeadások kiszámolása papíron, majd járja le az útvonalat a robot.
• Műveletek törtekkel: művelet és eredményének párosítása (6.osztály)

Környezetismeret: Magyarország nagytájainak gyakorlása (4.oszt)

 

Magyar nyelv:

• Saját keresztnév bejárása
robottal (3-4.o.)
• Földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása (6.o.)

Angol nyelv:
4. és 6. osztály: Szavakra vágott mondatok. Helyes sorrendbe kellett tenni a szavakat, lefordítani a mondatot. Könnyítés: mondatonként azonos színű cetlik. Nehezítés: mondatonként volt 2 felesleges szó is.

A gyerekek nagyon élvezték ezeket az órákat, játékosan tanultak, jó hangulatban. Köszönjük a lehetőséget a Robotcsámborgás szervezőinek!

Molnár Katalin