Tanulói felügyelet biztosítása

Tisztelt Szülők!

A köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről szóló 24/2021. (VI.02) EMMI határozat alapján iskolánk 2021. június 16. napjától 2021. június 29. napjáig „a tanulók felzárkóztatása és a családok helyzetének segítése céljából” tanulói felügyeletet biztosítunk azon (leginkább alsó tagozatos) tanulók számára, akik számára ezt a törvényes képviselő előzetesen kéri.

Erre az időszakra az étkezést az alábbiak szerint tudjuk biztosítani:

Tízórai: 102.- Ft,

Ebéd: a Gyermekvédelmi Törvény hatálya alá eső tanulók számára (csak az ebéd!!), ingyenes
mindenki másnak 428.- Ft

Uzsonna: 102.- Ft.

Az étkezésről bővebb felvilágosítást Molnár Aranka gazdasági ügyintéző tud adni a 259-233-as telefonszámon.

Jelentkezés: elektronikusan, a kistelekiiskola@gmail.com email címen, a tanuló nevével, osztályával, a felügyelet időtartamával és a kért étkezés megjelölésével kérjük elküldeni.

A jelentkezés határideje: 2021. június 14. 9 óra!!


Tisztelettel: 

Pappné Guba Éva
intézményvezető