Tájékoztató nap a hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az EMMI rendelet 182/A.§ (1) bekezdése értelmében a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban tájékoztatást tartunk 2020. március 9-én, 16 órakor az iskola ebédlőjében.

A leendő, 2020-ban 1. évfolyamra jelentkező tanulók szüleire feltétlenül számítunk.

A leendő 1. osztályos tanulóknak a beiratkozáskor kell majd nyilatkozniuk, hogy etikát, vagy pedig hit- és erkölcstant szeretnének tanulni.

A jelenlegi 1-7 évfolyamos tanulók pedig április hónapban kapják meg erről a nyilatkozatot.

Pappné Guba Éva
intézményvezető