Matematika-bármely szakos tanár álláspályázat

SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kisteleki Általános Iskola és Kollégium
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

matematika-bármely szakos általános iskolai tanár


Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Matematika tantárgy oktatása az általános iskolában
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
FEOR besorolás:  2431 Általános iskolai tanár, tanító
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Kistelek
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Kisteleki Általános Iskola és Kollégium, 6760 Kistelek, Petőfi u. 9. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: a pályázatnak a Kisteleki Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6760 Szeged, Petőfi u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/HR/KOZINT/03336-1/2024 Elektronikus úton: Pappné Guba Éva főigazgató részére a kistelekiiskola@gmail.com e-mail címen keresztül.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. §-a, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) kormányrendelet 88. § és 88/A §. rendelkezései az irányadók. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat az intézményi honlapra feltöltött adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további információt Pappné Guba Éva a +36(30)219-7546 telefonszámon nyújt.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., matematika és bármely szakos tanár
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  szakmai önéletrajz
  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez)
  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  Képesítési feltétel: a 401/2023 (VIII.30.) Kormrend. 2. számú melléklet 4. p. alapján meghatározott a tantárgynak megfelelő szakos tanár, illetve a R. 9. §-ában meghatározottak
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.10. 23:55
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázat elbírálásáról – a főigazgató javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.22. 23:55
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Kisteleki Általános Iskola és Kollégium honlapja (https://kistelekiiskola.hu)
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.06.21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.