ÚJ INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KISTELEKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1. VÉDŐINTÉZKEDÉSEK

– Az intézményben rendszeres fertőtlenítő takarítást végzünk az alábbiak szerint:

– Az eddigi takarítási protokoll alapján, a napközbeni takarítás folyamatos az előírásoknak megfelelően.

– A terembeosztást úgy próbáljuk biztosítani, hogy a tanulók a lehető legtöbb órán ugyanabban a tanteremben tartózkodjanak.

– A tantermekben az osztályok, csoportok esetleges váltása között a szünetekben felületfertőtlenítést végzünk.

– Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres szellőztetésre.

– A dolgozók és tanulók által használt bejáratoknál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező. Lehetőség szerint a tantermekben és az ebédlőben is elhelyezünk kézfertőtlenítőt.

– A pedagógusok átismételik a tanulókkal a helyes kézmosás szabályait, fokozottan ellenőrzik a kézmosás gyakoriságát, helyességét, kiemelt figyelmet fordítva az alapvető higiénés szabályok betartására.

– A tanulók a személyi higiéné szabályairól részletes tájékoztatást kapnak (pl. köhögési etikett, maszkviselés, távolságtartás).

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

– Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó látogathatja.

– Amennyiben egy gyerekeknél fertőzés tüneteit észleljük, elkülönítés után azonnal értesítjük a szülőt, akinek gondoskodnia kell gyermeke orvosi ellátásáról. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Értesíteni kell az iskolaorvost is.

– Amennyiben pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az üzemorvost is.

– A szülők kötelesek az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy családtagjánál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzést állapítanak meg.

– Az a tanuló, pedagógus vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– Az intézményt kizárólag a tanulók és a dolgozók látogathatják. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.

– Az úszásoktatás jelenleg az szünetel intézményben.

– Szülői értekezlet megtartása a járványügyi előírások betartásával történik, a szabályos maszkviselés kötelező.

– Az iskola működtetésével kapcsolatos személyes jelenlétet nem nélkülözhető ügyintézéskor szabályosan viselt szájmaszk használata kötelező; kérjük, a portán várjanak, amíg az irodában fogadni tudjuk Önöket.

– A hivatali ügyintézés ideje: hétfő-péntek 7.30 – 9.00

                                             hétfő – csütörtök : 14.30-15.30            

– Az ajánlott ügyintézési mód: telefon, e-mail, E-ügyintézési felület.

– Az iskola adottságainak figyelembe vételével törekszünk a csoportosulás megelőzésére. A maszkviselés az épület folyosóin, közösségi terein való tartózkodás idején mindenki számára kötelező! Az udvaron és a tantermekben a maszkviselés nem kötelező.

– Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

– Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

3. A TANÓRÁK, ÓRÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK, (NAPKÖZI, ÉTKEZÉS) RENDJE

– Lehetőség szerint minden tanuló 7.30 és 7.45 között érkezzen az iskola udvarára.

Az alsósok a szünetekben használt „alsós-udvaron”, a felsősök a szokott helyen gyülekezzenek a távolság megtartásával.

– Amennyiben az időjárás nem engedi az udvari gyülekezést, a tanulók az aulába érkeznek, ahonnan folyamatosan engedjük fel őket a termekbe, elkerülve a csoportosulást. A szülők ebben az esetben is csak a kapuig kísérhetik gyermeküket, az épületbe NEM jöhetnek be.

– Arra kérjük a szülőket, hogy a diákok a reggeli és délutáni (16-16.45-ig) ügyeletben csak a legszükségesebb időt töltsék.

– Az alsós tanulók csengetésekor az „alsós” udvarra, a felsős tanulók kicsengetéskor a „felsős” udvarra mennek szünetre. Így az alsó és felső tagozat eltérő helyen sorakozik.

– Eső, rossz idő esetén a szünetekben a tanulók a tantermekben maradnak pedagógusi felügyelettel (az ablakokat ebben az esetben is ki kell nyitni).

– Étkezések rendje: A tízórai rendje nem változik (az első szünet). Az alsósok a termeikben, a felsősök szintén a termeikben fogyasztják el a tízórait. A menzán étkezők az ebédlőben csak pedagógus felügyeletével, a szabályok betartásával lehet tartózkodhatnak.

– Az ebédelés elnyújtott időintervallumban, turnusokban történik. A váltások között a technikai dolgozók felületfertőtlenítést végeznek. Az asztalokon nem lehet előre elkészített evőeszköz, pohár, vizeskancsó.

– Az udvari napközis foglalkozások alkalmával a csoportok a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak pedagógusaikkal.

– A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk.

Az intézkedési tervet a továbbiakban mindig az aktuális helyzethez igazítjuk, és az esetleges változásokról a szülőket tájékoztatjuk.