E-ügyintézés az iskolában

2019.03.01-től lehetőség nyílt a szülőknek, gondviselőknek, hogy több, eddig csak személyesen elintézhető iskolai ügyet, elektronikusan is elintézhetnek.
Ügyintézés címe:
https://eugyintezes.e-kreta.hu

Jelenleg a következő ügyek elintézésére van lehetőség:
– Tanulói mulasztás igazolására szolgáló igazolások benyújtása,
– Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
– Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
– Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
– Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
– Kiiratkoztatás a köznevelésből,
– Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
– Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
– Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
– Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
– Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
– Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.