Angol versenyek, rendezvények a Kisteleki Általános Iskola felső tagozatán

„Start where you are. Use what you have. Do what you can.”
/ Arthur Ashe /

November végén és december elején került megrendezésre iskolánk felső tagozatán az Idegen Nyelvi Munkaközösség által szervezett rendezvénysorozat, amelynek keretén belül 5. és 6. osztályban mesetalálkozón, 7. és 8. osztályban pedig fordító versenyen mutathatták be angol tudásukat a résztvevők. A versenyeket évfolyamonként bonyolítottuk le, és összesen 100 diák vett részt rajtuk.

 1. és 6. osztályban mesejátékokat adtak elő a csoportok vagy egyénileg mondtak meséket a diákok. Minden résztvevő egy kis meglepetés ajándékkal mehetett haza.

A 7. és 8. osztályos fordító versenyen  a résztvevőknek angol nyelvről magyarra kellett átdolgozni egy szöveget szótár segítségével. Az értékelés során figyelembe vettük a diákok magyar szövegben érezhető nyelvhasználatát, kifejezőkészségét, a mondatok összefüggéseit és természetesen az angol szöveghez viszonyított nyelvhelyességet.

A zsűri nehéz helyzetben volt, mert sok jó képességű és jól felkészült tanuló vett részt a versenyen. A következő tanulók értek el helyezést:

 1. évfolyam:  I. helyezett: Nagy Márk Ábel
                     II. helyezett: Kovács Réka
                     III. helyezett: Berta Bence
 1. évfolyam:  I. helyezett: Kispál Zoltán, Sebők Dóra
                     II. helyezett: Lakatos Dorka
                     III. helyezett: Huszka Endre

A díjazottak ajándékokat kaptak, ezen kívül minden résztvevőt édességgel kínáltunk meg.

Iskolánk tanulói részt vettek az Árpád Fejedelem Gimnázium által novemberben megszervezett, már hagyományosnak mondható angol vetélkedőn, ahol kiemelkedően szerepeltek 7-8. osztályos kategóriában:

I. helyezettek: Ambrus Előd, Berta Bence, Nagy Márk Ábel, Nagy Nimród
II. helyezettek: Jenei Klaudia, Kása Zsófia, Martonosi Olivér, Sebők Dóra
III. helyezettek: Abonyi Csenge, Gyurkó Edit, Kovács Réka, Papp Dorina

Charles Dickens klasszikus történetét, a Karácsonyi ének című művét vitték színpadra a 7-8. évfolyam angolos diákjai. Dickens alkotása, tartalmas gondolatai 175 év után is aktuálisak, amely ünnepi hangulatot varázsolt a színpadra és a lelkekbe egyaránt.

Köszönetemet szeretném kifejezni Burai Andrea, dr Csejtei Zoltánné, Huszka Istvánné, Kiss Imre, és Szabó Katalin angol tanároknak a tanulók felkészítéséért és a versenyek lebonyolításáért, valamint iskolánk vezetőségének a versenyeken kiosztott jutalom ajándékokért.

 

Kistelek, 2018. december 18.

Mészáros Orsolya
Idegen Nyelvi Munkaközösség vezető

Mesemondó verseny:

Fordítóverseny eredményhirdetés:

Karácsonyi ének: