Közzétételi lista

Közzétételi lista 2015/2016. tanév

Az általános iskolába történő felvételi lehetőség

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

Beiratkozásra meghatározott idő, osztályok, csoportok száma

A 2016/2017-es tanév első évfolyamára történő beiratkozás időpontját a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisteleki Tankerülete határozza meg, melynek időpontja előre láthatólag 2016 áprilisában várható.

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma három, de ez a létszámtól függően változhat.

Az intézmény nyitva tartási rendje

Az intézmény a tanítási napokon, hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 19 óráig tart nyitva. Az intézmény az iskolai szünetekben, előre megadott napokon van nyitva hivatalos ügyintézés céljára, amelyről folyamatos tájékoztatást adunk honlapunkon.

Jelentősebb rendezvények, események

Augusztus       28.                              Tanévnyitó értekezlet            9 00

Augusztus       31.                              Ünnepélyes tanévnyitó          17 00

Szeptember    1.                                Első tanítási nap

Szeptember    8.                                SZMK értekezlet                   17 00

Szeptember    9-24.                           Szülői értekezlet

Szeptember    15.                              DÖK alakuló ülése

Szeptember    25.                              Diáksport napja

Október          2.                                Zene világnapi Hangverseny

Október          6.                                Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október          12-13.                         Papírgyűjtés

Október          9.                                Első osztályosok fejlődés vizsgálata

Szeptember    27- okt. 02.                 Németországi testvériskola meglátogatása

Október          16.                              Szüreti bál

Október          22.                              Megemlékezés az 1956-os eseményekről

Október     22.                                    Jelentés megküldése az 1. osztályosok fejlődésvizsgálatáról

Október          26- 30.                        Őszi szünet.    Utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök)

Első tanítási nap november 2. (hétfő)

December       4.                                Mikulás

December       4.                                Mérési adatok megküldése (DIFER)

December       12.                              Szombat. Munkanap.

December       14-18.                         Karácsonyi projekthét

December       17.                              Karácsonyi hangverseny

December       18.                              Karácsonyi műsor

December       21 – jan. 3.                 Téli szünet.     Utolsó tanítási nap: december 18. (péntek)

Első tanítási nap: január 4. (hétfő)

Január            6 – jún. 1.                   A tanulók fizikai állapotának felmérése

Január             22.                              Az első félév vége

Félévi osztályozó értekezlet 14 00

Január             28.                              Ellenőrzők kiosztása

Január             29.                              Péntek. Félévi nevelőtestületi értekezlet 9 00 . Tanítás nélküli munkanap. 1. igazgatói szünet.

Február           1.                                SZMK   értekezlet 17 óra

Február           2-16.                           Szülői értekezlet

Február           5.                                Gyermek farsang

Március          5.                                Szombat. Munkanap.

Március          11.                              Iskolai ünnepély 12 00

Március          16-23.                         Petőfi napok

Március         24-29.                           Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap március 23. (szerda)

Első tanítási nap március 30. (szerda)

Április            18-22.                         Tavaszi projekt napok

Április            18-19.                         Papírgyűjtés

Május             18.                              Idegen nyelvi mérés (6., 8. évfolyamon)

Május             25.                              Országos mérés (6., 8. évfolyamon)

Május             26-jún.10.                   Osztálykirándulások

Május           27.                                Péntek. Gyermeknap, diákönkormányzati nap 2. igazgatói szünet

Június             3.                                Nemzeti összetartozás napja (Trianon emléknap)

Június             9.                                Bankett 17 00

Június             10.                              Fordított nap

Június             11.                              Ballagás 9 00

Június             13.                              Tanítás nélküli munkanap (hétfő) 3. igazgatói szünet

Június             14.                              Tanítás nélküli munkanap (kedd) 4. igazgatói szünet

Június             15.                              Tanítás nélküli munkanap (szerda) 5. igazgatói szünet

Június             15.                              Év végi osztályozó értekezlet 14 00

Június             16.                              Ünnepélyes tanévzáró 17 30 (csütörtök)

Június             17.                              Tanévzáró értekezlet 9 00 (péntek)

 

SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program

A kistelekiiskola.hu holnapon az iskolánk/dokumentumaink menüpont alatt megtalálható intézményünk Házirendje, Pedagógiai Programja és az SZMSZ.

 

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Tantárgyfelosztás Iskolai végzettség Szakképzettség
2.b környezetismeret, matematika, testnevelés és sport, technika, életvitel és gyakorlat, erkölcstan, napközi főiskola ált.isk. tanító

óvodapedagógus

informatika: 7.b, 7.c, 8.a, 8.b.,

matematika:5.o 6.o, 7.o.

Of., 7.b

informatika szakkör

egyetem

 

matematika ábr. geom. szakos középisk. tanár

számítógép programozó

4.a környezetismeret, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, osztályfőnöki, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés, ének-zene főiskola ált.isk. tanító
magyar nyelv és irodalom 5.b, 7.c

történelem 5.a,b,c, 6.b, 8.c

főiskola

 

magyar-történelem szakos ált.isk. tanár
4.b környezetismeret, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, osztályfőnöki, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés, ének-zene főiskola ált.isk. tanító
1.c környezetismeret, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, osztályfőnöki, ének-zene, napközi főiskola óvónő

tanító

gyógypedagógus

természetismeret: 6.a, 6.b, 6.d

földrajz: 7.a, 8.b, 8.c

biológia: 7.c, 8.b

DÖK

kézilabda szakkör

főiskola

 

biológia-földrajz sz. ált.isk. tanár

közoktatás vezető

6.b osztályfőnöki,

angol: 5-6-7-8.o.

mesterfokozat MSc biológia szakos tanár

angol szakos ált.isk. tanár

közoktatás vezető

okleveles angoltanár (mesterképzés)

3.a környezetismeret, matematika, testnevelés és sport, rajz és vizuális kultúra, erkölcstan, napközi főiskola ált.isk.tanító
8.c osztályfőnöki,

biológia: 8.c,

technika és életvitel: 5.a, 5.b, 5.c 6.a, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 8.b, 8.c

napközi 6.o.,

elsősegély szakkör

főiskola biológia-technika sz. ált.isk. tanár

 

2.a osztályfőnöki, erkölcstan, matematika, testnevelés és sport, vizuális kultúra, napközi főiskola ált.isk. tanító
magyar nyelv és irodalom: 5.a, 5.c, 6.a, 6.b, 8.a, egyetem

 

magyar sz. ált.isk. tanár és népművelő

magyar sz. középiskolai tanár

ének-zene: 5.b, 5.c, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b napközi: 4.a., 6.o. főiskola ének-magyar sz. ált.isk. tanár
matematika: 1-5. elt. mesterfokozat MSc

 

ált.isk. tanító

gyógypedagógiai tanár

nyelv- és beszédfejlesztő tanár (mesterképzés)

1.a osztályfőnöki, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, testnevelés és sport, ének-zene, napközi, főiskola tanító-magyar sz. tanár
magyar nyelv és irodalom: 6.c, 6.d, 7.a,

történelem: 6.d, 7.a,b,c

6.d osztályfőnöki

főiskola

 

 

magyar-történelem sz.ált.isk. tanár

egészségéfelesztő-mentálhigiénikus

2.c napközi, ének-zene, erkölcstan, környezetismeret, matematika, testnevelés és sport, vizuális kultúra főiskola

 

tanító-rajz, magyar nyelv és irodalom műv.terület
1.b osztályfőnöki, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, ének-zene, napközi főiskola ált.isk. tanító
angol: 4-5-6-7.o.

biológia: 8.a

technika és életvitel: 8.a

8.a osztályfőnök

főiskola

 

 

 

biológia-mezőgazd.ism.ált.isk. tanár

angol szakos nyelvtanár

testnevelés: 8.a,b

testnevelés és sport: 7.b,

úszás: 6.o., 1-5. elt., 1.a, 2.b,c,d, 3.a,b

egyetem fördrajz-testnevelés szakos ált.isk.tanár

gyógytestnevelő középisk.tanár

5.c osztályfőnöki

erkölcstan: 5.a,b,c, 6.a,b,c,d, 7.a,b,c,

hon és népismeret: 5.c

rajz és vizuális kultúra: 5.c, 6.b, 7.a, 8.a,b,c

főiskola

 

 

földrajz-rajz szakos ált.isk.tanár

pedagógiai értékelési szakértő

2.a ének-zene, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, technika életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, napközi főiskola ált.isk. tanító
1.c erkölcstan, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, vizuális kultúra, napközi főiskola óvodapedagógus

ált.isk. tanító, nyelv és beszédfejlesztő

szakvizsgázott ped. gyógypedagógiai szakterület

2.d osztályfőnöki, erkölcstan, magyar nyelv és irodalom, napközi, testnevelés és sport, vizuális kultúra főiskola ált.isk. tanító-magyar nyelv és irod. műveltségi terület
1.b napközi, erkölcstan, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, vizuális kultúra főiskola

 

tanító, magyar ny. és irod. műv. terület
testnevelés: 4.c

testnevelés és sport: 5.a, 6.b

úszás: 1.b,c, 2.a,b,c, 3.a,b

egyetem biológia-testnevelés szakos ált.isk.tanár

testnevelő tanár (egyetem)

gyógytestnevelő tanár

szakvizsgázott pedagógus, testnevelő mentortanár

6.c osztályfőnöki,

biológia: 7.a

kémia: 7.a,b,c 8.a,b,c

természetismeret: 6.c

napközi 6.o.

főiskola

 

 

 

biológia-kémia sz. ált.isk. tanár

környezetvédelem sz. tanár

angol: 2-3-4-5-6.o.

napközi 4.c, 6.o.

főiskola

 

tanító, körny.ism. szakkoll.

angol műveltlség terület

német sz. ált.isk. tanár

 

fizika: 7.a,b,c

napközi: 5.o.

könyvtár

főiskola

 

fizika-technika sz. ált.isk.tanár
4.c osztályfőnöki, ének-zene, környezetismeret, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, napközi, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés főiskola ált.isk. tanító- német szakkollégium
fizika: 8.a,b,c

matematika: 5-6-7-8.o.

5.a osztályfőnöki

főiskola

 

 

matematika-fizika sz. ált.isk. tanár
magyar nyelv és irodalom: 8.c

 

főiskola

 

magyar-ének-zene szakos ált.isk.tanár
7.a osztályfőnöki,

angol: 3-4-5-6-7-8.o.

főiskola angol szakos tanár
5.b osztályfőnöki,

angol: 6.o.

matematika: 5-6-7-8.o.

főiskola

 

matematika-angol szakos tanár
angol: 2-3-4-5-6-7-8.o.

napközi: 6.o.

főiskola

 

ált.isk. tanító, angol nyelv műv.terület
7.c osztályfőnöki,

földrajz: 7.c

matematika: 5-6-7-8.o.

technika és életvitel: 6.b, 7.c

mesterfokozat MSc

 

matematika-technika sz.ált.isk. tanár

földrajz szakos tanár (mesterképzés)

angol: 3-4.o. 7-8.o. főiskola angol szakos nyelvtanár
testnevelés és sport: 6.a, 7.a,c

testnevelés: 8.c

kézilabda szakkör

egyetem földrajz-testnevelés sz. ált.isk. tanár

középiskolai testnevelő tanár

informatika: 6.b,c,d egyetem kémia, informatika szakos tanár

közoktatásvezető

2.d ének-zene, környezetismeret, matematika, napközi, technika, életvitel és gyakorlat,

informatika: 3.a,b, 4.a,b,c

főiskola tanító, informatika műveltségi terület
6.a osztályfőnöki

informatika: 5.a,b,c, 6.a,b,c,d, 7.a,b,c

szivacskézilabda szakkör

 

egyetem számítástechnikai programozó

számítástechnika szakos tanár

sportoktató,

okleveles informatikatanár

4.b napközi főiskola óvodapedagógus

ált.isk. tanító

3.a osztályfőnöki, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, napközi, technika és életvitel, testnevelés és sport főiskola ált.isk. tanító
2.b osztályfőnöki, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, napközi főiskola ált.isk. tanító
1.a erkölcstan, környezetismeret, napközi, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, vizuális kultúra főiskola ált.isk.tanító-orosz,népművelés
természetismeret: 5.a,b,c

földrajz: 7.b, 8.a

biológia: 7.b

napközi 5.o.

főiskola

 

 

biológia-földrajz sz. ált.isk. tanár
3.b környezetismeret, magyar irodalom, rajz és vizuális kultúra, testnevelés és sport, napközi

angol: 2.o

főiskola tanító, angol nyelv műv.ter.
ének-zene: 5.a, 6.a,b, 7.c, 8.a,b,c, 1-5. elt.

fejlesztő órák: 1-2-3-4.o.

1-5. elt.: hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, történelem

főiskola

 

magánénektanár, kamaraművész

magyar nyelv és irod.szakos tanár

differenciáló szakpedagógus

3.b osztályfőnöki, ének-zene, erkölcstan, környezetismeret, magyar nyelv, matematika, napközi, technika és életvitel, testnevelés és sport főiskola magyar nyelv és irod.szakos tanár, ált.isk.tanító
8.b osztályfőnöki

magyar nyelv és irodalom: 7.b, 8.b

történelem: 6.a, 6.c, 8.a, 8.b

egyetem

 

 

magyar-történelem sz. ált.isk. tanár

történelem sz. középiskolai tanár

közoktatás vezető

fejlesztő órák: 5-8.o.

napközi: 6.o.

főiskola ált.isk. tanító

fejlesztő pedagógus

2.c osztályfőnöki, magyar nyelv és irodalom, napközi, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, főiskola ált.isk.tanító

intenvíz gyógytestnevelés

napközi 7.8.o. főiskola számítógép programozó

nevelőtanár

hon- és népismeret: 5.a,b,

rajz és vizuális kultúra: 5.a, b, 6.a,c,d, 7.b, c,

matematika: 5-6-8.o.

napközi 6.o.

főiskola

 

matematika-rajz sz. ált.isk.tanár
testnevelés és sport: 5.b, 6.c, 6.d főiskola testnevelő-edző
1-5. elt. osztályfőnöki, ének-zene, hon- és népismeret, informatika, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, természetismeret, testnevelés főiskola gyógypedagógus, értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott szakirányon
testnevelés és sport: 3.a,b,

testnevelés: 4.a,b

szivacskézilabda szakkör

főiskola testnevelő tanár és rekreációs-szervező

kézilabda sportedző

logopédus főiskola gyógypedagógus, logopédiai szakirányon

 

Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége

Sorsz. Feladatkör Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség
1. Iskolatitkár felsőfokú szakképesítés irodavezető, gyors-gépíró, számítógép-kezelő,
2. Rendszergazda egyetem főiskolai végzettségű programozó matematikus, programtervező matematikus,

mérnök-tanár

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Intézményünk a közoktatási törvényben elrendelt mérésekben a következő eredményeket érte el.

  6. évfolyam

Szövegértés

6. évfolyam

Matematika

Tanév Iskolai átlagpont Iskolai átlagpont
2008. 500 484
2009. 500 463
2010. 1448 1429
2011. 1495 1479
2012. 1540 1506
2013. 1524 1472
2014. 1503 1502
  8. évfolyam

szövegértés

8. évfolyam

Matematika

Tanév Iskolai átlagpont Iskolai átlagpont
2008. 478 477
2009. 508 469
2010. 1556 1550
2011. 1595 1577
2012. 1511 1561
2013. 1582 1631
2014. 1589 1632

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az intézményben az elmúlt tanévek során lemorzsolódás nem volt.

 Évismétlési mutatók

2008/2009 3
2009/2010 2
2010/2011 1
2011/2012 7
2012/2013 8
2013/2014 2
2014/2015 1

 

 Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 A szakkör, foglalkozás megnevezése

Létszáma
Angol 12 fő
Informatika 10 fő
Biológia-kémia szakkör 8 fő
Elsősegély 10 fő
Szivacskézilabda 2.o. 13 fő
Szivacskézilabda 1.o. 12 fő
Kézilabda 15 fő
Kézilabda 15 fő

 

A 2015/16-os tanévben tovább folytatódik felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés bevezetése, immár minden évfolyamon így szervezzük a tanítást.

A 3. osztályokban 1 órát testnevelő szakos tanár lát el, 3 órát az osztályfőnök tanító valósít meg és 1 óra úszásfoglalkozás zajlik.

A 4. osztályokban 2 órát testnevelő szakos tanár lát el, 3 órát az osztályfőnök tanító valósít meg.

Az 5-6. osztályok modulrendszerű úszásoktatásban részesülnek, összesen 18 órában.

A testnevelés tantárgy tantervének megvalósulásán túl intézményünk a labdajátékok közül kézilabdát és a labdarúgást preferálja illetve az atlétikai képzésen van a hangsúly.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 Az általános iskolákban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

  • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
  • Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak házi feladatot.
  • A 3-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak írásbeli házi feladatot.
  • A rendszeresen elmulasztott házi feladatért (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló érdemjegy adható vagy kerüljön bejegyzés az ellenőrzőbe.
  • Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.

 

Iskolai dolgozatok szabályai

  • A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját legkésőbb az előző szakórán köteles a tanulókkal közölni.
  • A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótoltatható.
  • Egy tanítási nap maximum két témazáró dolgozat irattatható.

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

       
  1/a 22 63
  1/b 21
  1/c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
2/a 19 80
2/b 21
2/c 20
2/d 20
3/a 26 53
  3/b 27
4/a 22 71
4/b 23
  4/c 26
Alsó össz 267
5/a 23 69
5/b 23
5/c 23
6/a 18 80
6/b 19
6/c 23
6/d 20
7/a 22 66
7/b 20
7/c 24
8/a 22 73
8/b 26
8/c 25
Felső össz 288
Elt.1-4. 4  
Elt. 5. 2  
Összesen 6  
Mindösszesen: 561